BORKS Feriehus Norwegen GmbH - Ferienhäuser in Norwegen
Generelle vilkår

Generelle vilkår

for mekling av reisetjenester (reisebyrå GTC)

Følgende betingelser gjelder for formidling av turer fra Borks Feriehus Norwegen GmbH (heretter kalt "Borks"). De regulerer rettsforholdet mellom kunden og Borks. Borks fungerer utelukkende som et mellomledd mellom kunden og den respektive tjenesteleverandøren (utleier, etc.) og handler på vegne til den respektive tjenesteleverandøren. Gjennomføring av de bookede turen er ikke en del av Borks kontraktsforpliktelser. Ved bestilling av en reise oppstår det en kontrakt mellom kunden og den respektive tjenesteleverandøren. Det vises til de generelle vilkårene for tjenesteleverandørene (f.eks. Huseier, rederi) og lovbestemmelsene.

§1 Avslutning av agentkontrakten

 1. Ved å fylle ut informasjonsfeltene og fullføre bestillingsprosessen, tilbyr kunden Borks inngåelsen av en bindende reisebyråkontrakt. Tilbudet kan leveres skriftlig, muntlig, via telefon eller via elektroniske medier (Internett). Når du sender inn et tilbud via elektroniske medier (Internett), gir kunden Borks et bindende tilbud om å inngå en byråavtale ved å sende bestillingen. Borks forbeholder seg retten til å godta tilbudet. Hvis Borks eller tjenesteleverandøren bekrefter bestillingen skriftlig til kunden, via telefon, via e-post (elektronisk post) eller på annen måte, inngås en kontrakt mellom kunden og tjenesteleverandøren. Hvis innholdet i reisebekreftelsen avviker fra innholdet i bestillingen, har tjenesteleverandøren laget et nytt tilbud som tjenesteleverandøren er bundet til i en periode på 10 dager fra mottakelses datoen.
 2. Kunden forplikter seg til å sjekke mottatt bestillingsbekreftelse for å se at alle detaljene er korrekte, og informere tjenesteleverandøren eller Borks om nødvendige endringer ved avvik. Ved feil eller avvik, som ikke er rapport innen tre dager etter mottak av bestillingsbekreftelsen, kan ikke dette lenger tas i betraktning. Feil eller avvik som er rapportert for sent gir ikke rett til å trekke seg fra kontrakten.

§2 Betaling

 1. Ved mottak av bestillingsbekreftelsen forfaller et depositum på 25% av leien for ferieeiendommen. Den resterende betalingen må gjøres senest seks uker før reisen starter.
 2. Hvis kunden ikke oppfyller betalingsforpliktelsen eller ikke oppfyller den innen fristen, så har tjenesteleverandøren eller Borks rett til å trekke seg fra reisen eller agentkontrakten.
 3. Reisedokumentene vil bli sendt etter mottak av den endelige betalingen.
 4. For reservasjoner som er gjort før katalogen publiseres, krever vi et gebyr på 35,00 EUR, som motregnes den spesifikke bestillingsbekreftelsen, eller som faller bort ved avbestilling.

§3 Tjenester, plikter, forpliktelser

 1. Omfanget av tjenestene er dokumentert i reisebekreftelsen, med tanke på annonseringen i den gyldige katalogen.
 2. Feriehusene og båtene som stilles til rådighet er privateid og må behandles med forsiktighet. Møblene og innredningen til hvert feriehus er valgt i henhold til eiers smak. Forskjeller i oppsett kan forekomme, og ulikheter i møblene må aksepteres. Dette gjelder også tilkomstveier som på grunn av de naturlige forholdene, ikke gjør det mulig å kjøre til feriehuset eller båtplassen med bil. Ikke alle eiendommer og beliggenheter er egnet for små barn.
 3. Sengene er ofte smalere enn 75 cm. Garderober er ikke en standard i norske soverom.
 4. Vannkvaliteten tilsvarer ikke nødvendigvis drikkevannskvaliteten.
 5. Kunden er forpliktet til å holde feriehuset rent. Han må utføre en sluttrengjøring før avreise, med mindre annet er avtalt, eller om annet står skrevet i katalogen eller i reisebekreftelsen.
 6. Ved tidligere avreise, plikter kunden å informere den lokale kontaktpersonen (huseieren) om dette umiddelbart.
 7. Nøkkelen til feriehuset må returneres til samme plass som den ble tatt imot.
 8. I forbindelse med bruk av båter, må kunden overholde lokale og tilgjengelige båtregler. Han må følge instruksjonene fra de lokale kontaktpersonene angående sikkerhetsbestemmelsene.
 9. Alle båtturer skjer på egen risiko.
 10. Feriehus kan bare brukes av personene som er oppført i registreringen, og kun med de antall personer som er spesifisert i katalogen. Det er kun lov å ta med kjæledyr i de feriehusene som er merket med dette, og informasjon om dette finnes i katalogen.

Service og prisendringer

Endringer eller avvik fra de bookede tjenestene, som er nødvendige å endre etter kontraktsinngåelse (gyldig grunn), og som ikke har blitt formidlet tidligere av tjenesteleverandøren, da han handlet i god tro, er tillatt, forutsatt at disse endringene eller avvikene ikke er vesentlige, og at det er rimelig for kundene, som også er i tjenesteleverandørens interesse.

Tjenesteleverandøren eller Borks forbeholder seg retten til å endre de annonserte prisene som er bekreftet ved bestilling, i de tilfelle det er økning i transportkostnadene, avgifter for visse tjenester som havn eller flyplassavgifter, eller endring i valutakursene, som gjelder turen, og økningen pr. person, eller objekt som vil påvirke reiseprisen, forutsatt at det er mer enn fire måneder mellom kontraktsinngåelse og den avtalt starten på reisen.

I de tilfeller det er en senere endring i reiseprisen eller en betydelig endring i en vesentlig reisetjeneste, vil tjenesteleverandøren eller Borks informere kunden umiddelbart. Prisøkninger som kreves fra den 20. dagen før avtalt avreisedato, er ineffektive. Ved prisøkninger på mer enn 8% av reiseprisen, eller i de tilfeller det er en vesentlige endringer i en reisetjeneste, kan kunden trekke seg gratis eller be om en ny reise med tilsvarende verdi, hvis dette er en tjeneste som leverandøren er i stand til å tilby uten ekstra kostnader. Kunden må hevde de ovennevnte rettighetene umiddelbart etter at tjenesteleverandøren eller Borks erklærer prisøkning eller endring i tjenesten til tjenesteleverandøren eller Borks.

§5 Avbestilling av kunde / ombooking

 1. Kunden kan når som helst før reisen starter trekke seg fra reisen og meklerkontrakten. I disse tilfeller kan tjenesteleverandøren vanligvis kreve følgende kompensasjon: Ved avmelding fram til 46. dag før avreise 25% av reiseprisen, fra 45. dag før avreise 50% avreisepris, fra den 35. dagen før avreise 80% av reiseprisen, og fra den 3. dagen før avreise 90% av reiseprisen.
 2. Før reisen starter, kan kunden kreve at en tredje person får innsyn i de rettigheter og plikter som det vises til i reisekontrakten (§ 651b BGB).
 3. Kunden står fritt til å bevise at skaden ikke har skjedd eller er vesentlig mindre.
 4. Ombooking er gratis opptil 10 uker før turen.

§6 Tilbaketrekking og oppsigelse fra huseier / tjenesteleverandør

 1. Huseieren kan heve kontrakten uten å overholde en oppsigelsestid hvis gjennomføringen av turen forstyrres permanent av kunden, til tross for en tilsvarende advarsel fra huseieren. Det samme gjelder hvis en kunde oppfører seg i strid med kontrakten i en slik grad at den umiddelbare kanselleringen av kontrakten er berettiget. Tjenesteleverandøren beholder imidlertid retten til reiseprisen. Eventuelle tilleggs kostnader for returtransporten dekkes av kunden selv. Tjenesteleverandøren må imidlertid regne ut verdien av utgifter, så vel som fordelene ved annen bruk av den ubrukte tjenester.
 2. Huseieren kan trekke seg fra turen inntil 7 uker før turen starter, hvis minimum antall deltakere ikke er spesifisert i den respektive tjenestebeskrivelsen og i reisebekreftelsen. Tjenesteleverandøren eller Borks vil selvfølgelig informere kunden om at det er et mindre antall deltakere. Kunden refunderes for reiseprisen umiddelbart. Tjenesteleverandøren har imidlertid ikke rett til å trekke seg hvis han er den ansvarlig for omstendighetene som fører til dette (f.eks. beregningsfeil) eller hvis han ikke kan bevise disse omstendighetene. Uttakserklæringen vil bli sendt til kunden umiddelbart.
 3. I tilfelle tjenesteleverandøren trekker seg i henhold til paragraf 2, har kunden rett til å be om å ta del i en annen tur, til minimum tilsvarende verdi, hvis tjeneste leverandøren er i stand til å tilby et tilsvarende tilbud uten ekstra kostnad for kunden. Kunden må hevde denne retten til tjenesteleverandøren umiddelbart etter erklæringen om uttak. Hvis kunden ikke benytter seg av sin rett til å delta på en annen tur av samme verdi, vil han umiddelbart få returnert turprisen.

§7 Ekstraordinære omstendigheter - Force Majeure

På grunn av kontrakts opphør i tilfeller av force majeure, vises det til § 651j BGB.

§8 Løsning / reduksjon / avbestilling

 1. Hvis en reisetjeneste ikke leveres eller ikke leveres i samsvar med kontrakten, vil kunden kunne be om utbedring. Huseieren kan også rette opp situasjonen ved å gir en tilsvarende eller høyere kvalitet som erstatning. Huseieren kan nekte dette hvis det kreves en uforholdsmessig innsats.
 2. Hvis huseieren ikke retter opp situasjonen innen en rimelig periode som er oppgitt av kunden, kan kunden selv ordne opp i situasjonen og kreve refusjon for de nødvendige utgiftene. Det er ikke nødvendig å sette en frist hvis tjenesteleverandøren nekter å hjelpe i gitt situasjon, eller hvis den umiddelbare løsningen tilbys og er i kundens interesse.
 3. Kunden kan kreve en reduksjon i reiseprisen fra tjenesteleverandøren, dersom reisetjenesten ikke er levert, eller ikke er levert i henhold til kontrakten, og at han ikke rapporten feilaktig mangler.
 4. Hvis en reise er betydelig svekket som følge av en mangel, og huseieren ikke yter et middel innen rimelig tid, kan kunden si opp kontrakten jf. lovbestemmelsene, for egen interesse. Kunden må legge frem bevis, og det anbefales at dette blir gjort i skriftlig form. Det er ikke nødvendig å sette en frist for løsningen hvis løsningen er umulig eller nektes av tjenesteleverandøren, eller hvis den umiddelbare oppsigelsen av kontrakten er begrunnet av kunden. Reiseprisen som kunden skylder tjenesteleverandøren, er den delen av tjenesten som er brukt.
 5. I tilfelle feil på feriestedet, er kunden forpliktet til å informere tjenesteleverandøren og Borks Feriehus GmbH umiddelbart slik at det kan iverksettes utbedrende tiltak.

§9 Borks ansvar

 1. Borks fungerer utelukkende som et mellomledd mellom kunden og tjenesteleverandøren og handler på vegne av og for tjenesteleverandørens konto. I disse tilfellene er ikke Borks ansvarlig for at tjenestene skal leveres av de respektive tjenesteleverandørene til kunden.
 2. Som et reisebyrå er Borks avhengig av informasjonen fra de respektive tjenesteleverandørene, for å få rett informasjon om turene. Borks har ingen mulighet til å kontrollere om denne informasjonen er korrekt. Borks gir derfor ingen garantier om riktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til denne informasjonen. Det samme gjelder annen informasjon på dette nettstedet og som er gjort tilgjengelig av tredjepart.
 3. Borks er kun ansvarlig for denne meglerkontrakten. For skader som kunden pådrar seg under reisene, ved forsett eller grov uaktsomhet, som følge av pliktbrudd begått av Borks, er ikke Borks ansvarlig for skader. Oppstår det en uaktsomhet, der Borks er ansvarlig, beregnes verdien ut i fra den bookede turen. Et lovbestemt ansvar uten skyld for Borks forblir upåvirket. Borks er ikke ansvarlig for lett uaktsomhet fra de stedfortredende agenter.

§10 Forsikring

Hver kunde er ansvarlig for sin egen forsikringsdekning. Reisebyrået anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring. Det anbefales også å forsikre bagasje, tegne en reiseulykke forsikring, reisehelse og reiseansvarsforsikring.

§11 Ineffektivitet

Skulle en av de ovennevnte bestemmelsene være eller bli ineffektive, vil de gjenværende bestemmelsene likevel være gyldige. Effektiviteten av kontrakten som helhet forblir upåvirket. Mangelfull reisekontrakt påvirker ikke meglerkontrakten.

§12 Kontraktspartner

Borks Feriehus Norwegen GmbH

Osterfelder Straße 9a
46236 Bottrop
Germany

Telefon: +49 (2041) 7783-56
Fax: +49 (2041) 7783-58

E-post: info@borks.de
Nett: www.borks.de

Daglig leder: Alexander Peters